Zápis z valné hromady SDH Pernink ze dne 2.2.2013

Výroční zpráva SDH Pernink ze dne 2.2.2012účast: členové SDH Pernink viz. prezenční listina.za obec Pernink:starostka obce Jitka Tůmová, místostarosta obce Ing.Ladislav Vetešník Zahájení schůze velitelem SDH Pernink Karolem Kaderliakem.Výběr členských a dobrovolných  příspěvků. Pokladník Václav Mach podal zpráva o finanční situaci SDH Pernink. Stav k 31.12. 2012 17.440,- KčVelitel SDH přednesl zprávu o činnosti jednotky za uplynulý rok 2012 :Počet výjezdů : 8Počet požárů: 5Prověřovací cvičení :1Technické cvičení: 1Dopravní nehody : 1Velitel SDH Pernink dále informoval :O výjezdech HZS Karlovy Vary k dopravním nehodám, kdy dle nových předpisů budou vyjíždět pouze oni. V roce 2012 jednotka obdržela 7 dýchacích přístrojů od HZS Karlovy Vary, které se  po provedených revizích začaly využívat při výjezdech jednotky SDH.Kulturní činnost za přispění SDH Pernink: stavění Máje, Oslavy obce a založení SDH, zimní advent, dětský den a další podružné akce konané v součinnosti s Obcí Pernink.Během roku se členové SDH Pernink několikrát účastnili dobrovolných školení ke zvýšení odbornosti.Informace o nové organizační struktuře HZS Karlovy Vary.Na vyžádání HZS byl zaslán soupis používané techniky SDH Pernink pro potřeby integrovaného operačního střediska, informaci budou využity při vysílání výjezdové jednotky k specifickým případům dle jejího vybavení.Konstatování konce záruční doby vozidla CAS MAN.Volba členů výkonné rady SDH Pernink : ponecháni stávající členovéVolba starosty SDH Pernink – Ing.Ladislav Vetešník  navrhl na výkon starosty SDH Pernink Jitku Tůmovou, současnou starostku obce Pernink. Bez protinávrhu byla jednomyslným hlasováním zvolena do funkce starosty SDH Pernink Jitka Tůmová.Různé :Plánovaná návštěva SDH Mezice. Projednání  ocenění členů za činnost u SDH Pernink. Člen SDH Pernink Milan Tůma informoval přítomné o nadcházejícím celostátním setkání hasičů pod názvem „ PYROCAR“, kdy nabídl odvoz svým vozidlem.  Výroční schůze SDH Pernink skončena bez dalších přípomínek a návrhů přítomnými členy SDH Pernink.Zápis vypracoval :Ing.Ladislav  Vetešníkpreventista  SDH Pernink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer