Zápis z valné hromady ze dne 28.1.2012

Dne 28.1.2012 v 17.00 hod. se uskutečnila valná hromada SDH Pernink. V úvodu valné hromady velitel SDH Pernink Karol Kaderliak seznámil přítomné se statistikou zásahů za  rok 2011 . Výjezdová jednotka  SDH Pernink byla v minulém roce vyslána k celkovému počtu  12 zásahům. V šesti případech se jednalo o odstranění padlých stromů z vozovky v zimním období, dále byla jednotka povolána k požáru rodinného domu v Abertamechhttp://www.hasicipernink.cz/image/tid/15, kde se celkově na zásahu podílelo několik jednotek z okolí včetně HZS Karlovy Vary (naše jednotka zde byla první a do doby příjezdu HZS K.Vary  měla likvidaci požáru na starosti). Zde se jednalo o nebezpečný zásah vzhledem propanbutanovým lahvím, které byly volně uloženy v přízemí domu. Ve spolupráci s ostatními jednotkami byly tyto lahve vyneseny z hořícího domu a tím bylo zmírněno další možné nebezpečí.  Během požáru se prověřovala také informace, že se v domě má nacházet dítě poškozených. Toto bylo ovšem následným průzkumem vyvráceno. Naši hasiči si zde sáhli na dno svých sil, ale odměnou jim za to byla skutečnost, že zde nedošlo k žádnému zranění. Dalším zásahem byl požár osobního vozidla za obcí Abertamy http://www.hasicipernink.cz/image/tid/25, které se během jízdy vzňalo z neznámé příčiny.  Po příjezdu naší jednotky na místo již z vozidla šlehaly plameny z okolí palivové nádrže a proto bylo přistoupeno k okamžitému hašení  vozidlo v bezprostřední blízkosti.  Unikající palivo znemožňovalo okamžité uhašení, ale po několika dlouhých minutách se podařilo požár úspěšně zlikvidovat. Opět zde nedošlo k žádnému zranění.  Dále se jednalo dva nepříjemné zásahy, kde v prvním případě byla jednotka povolána k vyproštění muže zavaleného stromem, který v době příjezdu jednotky byl již mrtev. Druhým zásahem jednotka za použití technických prostředků umožnila přístup do bytu v Abertamech, kde došlo k náhlému úmrtí osoby. Posledním větším zásahem byl požár lesního porostu za obcí Horní Blatná, který vzhledem vysoce položenému požářišti byl velmi obtížný. Zde bylo nutno za spolupráce s ostatními okolními jednotkami SDH  dopravit vodu do vysoké stráně ve velkém výškovém převýšení. Celkem bylo nataženo přes 30 hadic. Požár byl následně zlikvidován a všem zasahujícím hasičům přinesl další cenné zkušenosti v oblasti hašení lesních porostů v těžce přístupném místě.Během roku se členové jednotky zúčastnili 3 cvičení, kde v simulovaných podmínkách za dozoru kvalifikovaných osob prováděli mimo jiné evakuaci zraněných osob, likvidace požáru a průzkum uvnitř budov. Získané zkušenosti pomohou k dalším úspěšným zásahům.  Dále bylo 6 členů proškoleno na dýchací techniku, takže celkový počet proškolených osob činí 8.Strojník Jiří Mikeš podal zprávu o stavu techniky, kdy kromě jiného poukázal na nutné technické prohlídky vozidel Avia a cisterny Man  a dále je zapotřebí provést servisní prohlídku na cisterně Man z hlediska končící záruční doby.Starostka obce Jitka Tůmová v úvodu poděkovala členům sboru dobrovolných hasičů za jejich  aktivitu a dále informovala přítomné o finanční situaci SDH Pernink s odkazem na zastupitelstvem schválený rozpočet na rok 2012, který je veřejně přístupný na stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce. Na závěr dostal slovo pokladní SDH Pernink  Václav Mach, který přítomné informoval o finančním stavu pokladny SDH Pernink.V následné volné rozpravě bylo  z organizačních důvodů hovořeno o nadcházejících  slavnostech na počest založení sboru  a založení obce a také proběhla debata o stanovení prioritních úkolů na letošní rok .Závěrem bych Vám chtěl za všechny členy SDH Pernink poděkovat za projevenou podporu v naší dobrovolné činnosti.Za SDH Pernink Ladislav Vetešník 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer